Atbalstam jaunos uzņēmējus

Valmieras pilsēta ar mūsu Vidzemes Augstskolu ir ļoti laba vieta, kur sākt uzņēmējdarbību, jo šeit nav tā burzma kas ir Rīgā un mūsdienās tik un tā lielākā daļa pakalpojumu un preču tiek ražota tieši internetā un tāpēc jaunie uzņēmēji var veidot savus uzņēmumus praktiski jebkur un pārdot preces un pakalpojumus ar interneta palīdzību pa visu Latviju. Tad lūk, manuprāt, Valmierai būtu jāsāk domāt par to lai jaunie uzņēmēji, kas tikai tagad sāk savas uzņēmēju gaitas to sāktu darīt Valmierā, jo tad, kad kādam cilvēkam izdosies izveidot lielo uzņēmumu tepat uz vietas tad arī viņš varēs nodrošināt daudz un dažādas darba vietas, kas savukārt piesaistīs jaunus cilvēkus un tas radīt papildus nodokļu iekasēšanu mūsu pašvaldībai.

Kā jau jebkurā lielākā pilsētā arī Valmierā ir biznesa inkubators ar dažādiem valsts finansējumiem, bet pēdējo gadu laikā Valmierā jauno uzņēmumu īpatsvars sāk sarukt, kas varētu būt izskaidrojams gan ar lielākiem nodokļiem gan arī cilvēku nespēju izsisties mūsdienu konkurētspējīgajā tirgū. Tāpēc vajadzētu pēc iespējas vairāk pašvaldībai mēģināt stimulēt jaunu uzņēmumu veidošanos, jo lai gan Valmieras pašvaldība ir lielākais darba devējs Valmieras pilsētā, bet tik un tā kopumā, privātajos uzņemamos strādājošo skaits ir daudz lielāks nekā pašvaldībā. Un tikai tā tad arī ir iesējams stimulēt ekonomiku un radīt jaunas darba vietas, ja tiek nemitīgi veidoti jauni uzņēmumi un papildus vēl arī lielie tirgus spēlētāji izplešas un nostrādina aizvien vairāk un vairāk darbinieku.

Jaunajiem uzņēmējiem ir dažādas sanāksmes, un pasākumi, kur tad arī viņi var dalīties ar savām idejām un iepazīt citus darboņus, kas mēģina tāpat, kā viņi aizsākt savu uzņēmējdarbību. Un, lai gan visas šīs sanāksmes ir vajadzīgas, tomēr daudz vairāk ir vajadzīgs pašu cilvēku darbs un fokuss, jo bez tā nav iespējams izveidot konkurētspējīgu un cenai atbilstošu produktu vai pakalpojumu un izkonkurēt tirgus līderus. Mūsdienās uzņēmējdarbība tiek uzskatīta par tādu kā gaumes lietu un uzņēmēji tiek slavināti, tāpēc arī daudzi jaunie censoņi pat tad, ja viņi nav īsti pārliecināti ko grib darīt izvēlas sākt savus uzņēmumus. Bet uzņēmumu sākšana nav viegla, tāpēc liela daļa no šiem cilvēkiem pirmo gadu laikā atsijājās un jebkāda palīdzība, ko pašvaldība varētu viņiem sniegt tad arī būtu laba un varētu sniegt papildus motivāciju cīnīties un izturēt visas grūtības.

Pašvaldības uzdevums ir izveidot vidi kurā tad šiem jaunajiem uzņēmumiem ir izdevīgi augt un attīstīties un tad arī ļaut šai situācijai pašai attīstīties un jaunajiem uzņēmējiem pašiem par sevi atrast nišas, kurās tad viņi var iespraukties.